Вимоги до оформлення матеріалів

Вимоги до оформлення матеріалів

 
Робочі мови конференції: українська, англійська

 

 1. Тези оформлюють обсягом до двох сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007.
 2. Назва тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – усі прописні, вирівнювання по центру. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.
 1. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифту тексту «Times New Roman», 12 пт; поля з усіх боків сторінки – 20 мм; абзац – 1,25 см; стиль – звичайний; міжрядковий інтервал – одинарний; вирівнювання тексту – по ширині; розстановка переносів – автоматична.
 2. Формули набирають у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкують по центру, нумерація в кінці рядка.
 3. Рисунки необхідно розміщувати по центру – під ним номер рисунка та його назву жирним шрифтом, наприклад: Рис. 1 – назва рисунка.
 4. Таблиці розміщуються по центру. Назву таблиці вказують через тире після її номера також по центру рядка жирним шрифтом, наприклад: Таблиця 1 – назва таблиці.
 5. Скорочені позначення фізичних величин виконуються латинськими символами відповідно до системи СІ.
 6. Слово Література набирають жирним шрифтом, перед ним – інтервал в 1 рядок.
 7. Вимоги до структури тез доповідей: назва, автори, організація, основний текст тез доповідей (складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури).
 8. Вимоги до файлу: файл, створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc (*.docx), має бути названий за прізвищами авторів (наприклад: Іванців_Петренко_Кириленко.doc).

Необхідно до 1 червня 2023 р. заповнити Реєстраційна форма  та надіслати матеріали доповіді на електронну адресу: np_onaht@ukr.net – Синиці Ользі Вікторівні 
 • Редагування, затвердження змісту тез доповідей та оповіщення авторів відбудеться у червні.
 • До 15 липня 2023 р. необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату на електронну адресу: np_onaht@ukr.net – Синиця Ольга Вікторівна

Організаційний внесок за публікацію тез
 
 • для іноземних учасників …………………………………..150 $ (50 $ дистанційна участь)
 • для українських вчених…………………………………….600 грн
 •  для представників промисловості ………………………1500 грн
 •  для українських магістрів, аспірантів…………..……350 грн
 • заочна участь у конференції (матеріали конференції в електронному варіанті)…………….350 грн
У рамках конференції пройде наукова постерна сесія.
Постер має бути у форматі А1 (альбомна або книжна орієнтація).
Вимоги до структури постеру
 • назва доповіді, ПІП та адреса авторів, розташовується у верхній частині постеру і виділяється щодо основного тексту;
 • анотація – у верхньому лівому кутку;
 • висновки та список літератури – у правому нижньому куті;
 • методи досліджень та результати роботи – на решту просторі у певній логічній послідовності.
Постер має мати такі обов’язкові елементи демонстрації:
– ілюстрації, графіки, формули, таблиці, фотографії;
– іншу інформацію, яку автор вважає важливою для оцінки роботи.
Увага! Шрифт постеру має читатися з відстані 2 метрів

 Реквізити для сплати рахунку:
Номер рахунку: 26005148151.980 / UA673204780000000026005148151
Валюта рахунку: 980 (UAH)
МФО банку: 320478
Найменування банку: АБ «УКРГАЗБАНК»
Отримувач: ГО КМВОНАХТ
Код ЄДРПОУ / ІПН: 36289108
Призначення платежу: оргвнесок за конференцію “Технології харчових продуктів і комбікормів” і прізвище учасника (обов’язково). 
Реквізити для сплати рахунку у доларах США для іноземних учасників:

Номер рахунку: 26005148151.978 / UA673204780000000026005148151
Валюта рахунку: 978 (EUR)
Отримувач: ГО КМВОНАХТ
Код ЄДРПОУ / ІПН: 36289108
Beneficiary Bank:
JSB “UKRGASBANK”

SWIFT BIC: UGASUAUKXXX